رسانه ها

شنیداری

پیام رادیویی دکتر مصدق - در زمان ملی کردن نفت


پیام دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت


سخنرانی تاریخی دکتر مصدق در مجلس ایران


سخنرانی دکتر مصدق در جلسه ١٩ آذر مجلس شورای ملی


نطق دکتر مصدق با مقدمه‌ای توسط دکتر غلامحسین ساعدی در جلسه ۱۹ آذر در مجلس شورای ملی


پیامهای دکتر محمد مصدق پیام ١٦ دی ماه ۱۳۳۱ پیام ۲ بهمن ماه ۱۳۳۱

آلبوم عکس

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر