رسانه ها

شنیداری

پیام رادیویی دکتر مصدق - در زمان ملی کردن نفت


پیام دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت


سخنرانی تاریخی دکتر مصدق در مجلس ایران


سخنرانی دکتر مصدق در جلسه ١٩ آذر مجلس شورای ملی


نطق دکتر مصدق با مقدمه‌ای توسط دکتر غلامحسین ساعدی در جلسه ۱۹ آذر در مجلس شورای ملی


پیامهای دکتر محمد مصدق پیام ١٦ دی ماه ۱۳۳۱ پیام ۲ بهمن ماه ۱۳۳۱