فعالیت های بنیاد مصدق

از روز ۲۱ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی، روز افتتاح آن، بنیاد مصدق فعالیتهای فرهنگی متعددی برگزار کرده است. برخی از فعالیتهای مهم بشرح زیر میباشند:

 

افتتاح

بنیاد مصدق و کتابخانه ایرانشناسی آن روز ۲۱ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی پس از یک دوره برنامه ریزی افتتاح گردید. محل آن به سه طبقه تقسیم شد: پذیرش و اداره، اتاق مطالعه و اتاق کنفرانس.

طی مراسم گشایش آن، شخصیتهای متعددی بما افتخار حضور خود را دادند.

سخنرانی افتتاحیه توسط آقای ژان ـ رُدُلف کریست، از اعضای مؤسس بنیاد، قرائت شد. این رویداد توسط تلویزیون قسمت فرانسوی سویس پوشش داده شد. همینطور، یکی از رادیوهای محلی بصورت زنده این مراسم را پخش کرد.

 

Cours
Miniature Persane

miniature per mini

15/avr au 17/juin
2024


INFORMATIONS
INSCRIPTION
S

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر