فعالیت های بنیاد مصدق

از روز ۲۱ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی، روز افتتاح آن، بنیاد مصدق فعالیتهای فرهنگی متعددی برگزار کرده است. برخی از فعالیتهای مهم بشرح زیر میباشند:

 

افتتاح

بنیاد مصدق و کتابخانه ایرانشناسی آن روز ۲۱ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی پس از یک دوره برنامه ریزی افتتاح گردید. محل آن به سه طبقه تقسیم شد: پذیرش و اداره، اتاق مطالعه و اتاق کنفرانس.

طی مراسم گشایش آن، شخصیتهای متعددی بما افتخار حضور خود را دادند.

سخنرانی افتتاحیه توسط آقای ژان ـ رُدُلف کریست، از اعضای مؤسس بنیاد، قرائت شد. این رویداد توسط تلویزیون قسمت فرانسوی سویس پوشش داده شد. همینطور، یکی از رادیوهای محلی بصورت زنده این مراسم را پخش کرد.

 

۲۰۰۲ - ۲۰۱۰

۲۰۰۲

- سال تحصیلی ۲۰۰۱ ـ ۲۰۰۲: اولین تحقیق توسط خانم ژرالدین رُمِرُل برای سمینار خانم نِف در کتابخانه بنیاد بعمل آمد.

- ۳ سپتامبر: اهداء اولین جایزه مصدق، جایزه خبرنگاری به آقای سرژ میشل، خبرنگار مستقل، بخاطر کیفیت برجسته مقالات متعددش درباره ایران.

 

۲۰۰۳

- ۲۱ ژوئن: روز ”خاندان قاجار”، دور همایی اعضای بازمانده این سلسله.

- سپتامبر: کنفرانس آقای پ. ریگنبرگر با موضوع ”نقاشی ایرانی، منظره بهشت و بهشت روح”.

 

۲۰۰۴

- ژانویه: پرفسور ه. گاش، باستانشناس دانشگاه گان در بلژیک که در تحقیقات باستانشناسی در ایران و بین النهرین شرکت کرده، کنفرانسی در مورد ”روابط شهر شوش با بین النهرین” برگزار کرد.

- مارس: کنفرانس آقای مهندس مقتدر، آرشیتکت برجسته ایرانی، با موضوع ”بم، آخرین دژ صحرای ایران”.

- با اتکاء به همکاری بنگاه فرهنگی شهر ژنو، اعلانهای بنیاد مصدق منبعد دو بار در سال در کمپین تبلیغاتی ”ستونهای مُریس” که در ۴۵ محل مختلف در شهر ژنو قرار دارند، نصب و منتشر میشوند .

- سال تحصیلی ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۴: پنج دانشجوی دانشگاه ژنو، خانمها مارتینا فوکس و م. ژِبِر، آقایان دَنیِل هوفر، لُرنز کورتز و ایوان شانوِکِر، تحقیقی دستجمعی در مورد ”درگیری نفت در ایران” برای بخش تاریخ دیپلماتیک و روابط بین المللی دانشگاه تهیه کردند.

- ۲۸ اکتبر: اهداء دومین جایزه مصدق برای کتابی نوشته شده توسط دو امریکایی، پرفسور مارک گازیُرُفسکی و مالکُلم بِرن.

 

۲۰۰۵

- ۱۰ مارس: کنفرانس آرشیتکت برجسته ایرانی آقای مهندس مقتدر با موضوع ”باغهای ایرانی” همراه با پخش تصویر.

- ماه مه: پذیرایی از اعضاء انجمن زنان امریکایی در ژنو در چارچوب بازدید از کتابخانه و میزگرد.

 

۲۰۰۶

- ۱۰ فوریه: کنفرانس اقای پاتریک ریگنبرگر، با پخش تصویر، با موضوع ”هنر ایرانی از دید عرفانی و فلسفه ایران” (موضوعی بنا شده بر کتاب ”هنر مسیحی تصویر” در مورد شیشه نگاری و کاشیگری قرون وسطی).

 

۲۰۰۷

- در طول یکسال مابین ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، بنیاد فعالیتهای فرهنگی خود را بخاطر دریافت مقدار قابل توجهی کتاب و سازمان دادن به آنان بتعویق انداخت.

- ۱ز ۱۶ آوریل تا ۶ مه: در چارچوب برنامه فرهنگی شهر کاروژ بنام ”بهارهای کاروژ ـ گردهمایی پرندگان فریدالدین عطار”،  بنیاد مقداری فعالیتهای دسته جمعی براه انداخت، از جمله دکلمه شعر و نمایش تئاتر توسط آقایان جلالی و جاویدان، و همچنین شعرسرایی توسط خانم تومِن و معرفی کتاب.

- ۲۴ آوریل: بازدید و میزگرد اعضای یک شبکه ردوبدلهای فرهنگی زنانه، انجمن ”عنکبوتهای سازنده صلح” و اعضای انجمن زنان کاروژ.

- ماه سپتامبر، کتابخانه بنیاد توسط اهدائی قابل توجه از کتابهای  شخصی شادروان فرخ غفاری غنی گشت .

- ۲۷ اکتبر: کنفرانس دو قسمته خانم زهرا شمس و پرفسور شارل هانری دو فوشِکور با موضوع ”حافظ، شاعر بزرگ ایران”. خانم شمس در مورد ادراک عمومی از حافظ در فرانسه سخن گفتند و آقای دو فورشِکور در مورد دیوان حافظ، که در ضمن ترجمه کامل آنرا بزبان فرانسه بعمل آورده.

 

۲۰۰۸

- بنیاد قسمت بزرگی از وقت خودرا صرف شماره گذاری و تقسیمبندی کتابهای اهداء شده در سال ۲۰۰۷، از جمله کتابهای خاندان غفاری نمود.

- نوامبر: اعلانی جدید برای کمپین تبلیغاتی سالانه ”ستونهای موریس” در ژنو توسط گرافیست گرانقدر، خانم منصوره فرمانفرمائیان تهیه شد.

- محققان متعددی از کشورهای مختلف بمنظور استفاده از کتابهای بنیاد، که بعضی از آنان در مکانهای دیگر غیر قابل دسترس میباشند، به ژنو سفر کردند.

 

۲۰۰۹

- این سالی بود که در آن پایه حقوقی جدیدی برای بنیاد مصدق در نظر گرفته شد.

- ۲۱ فوریه: سومین جایزه مصدق برای یک کتاب به خانم فلورانس هِلو ـ بِلیه، استاد تاریخ و عضو گروه تحقیقاتی سه.اِن.اِر.اِس. ”دنیاهای ایرانی و هندی” اهداء شد.

- ۱۷ دسامبر: روز آزاد برای عموم. بعد از دوسال کارهای طبقه بندی، نامگذاری و جمع آوری کتابهای اهداء شده، از عموم دعوت بعمل آمد که از نزدیک تنظیم جدید کتابخانه را مشاهده نمایند.

 

۲۰۱۰

- ۱۶ ژانویه: چهارمین جایزه مصدق به دکتر فخرالدین عظیمی، استاد تاریخ دانشگاه کنتیکات امریکا، داده شد. آقای دکتر عظیمی همچنین کنفرانسی در مورد تاریخ دمکراسی در ایران برگزار کرد.

 

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر